«بيان آزادی، بیان آزاد شدن انسان و جامعه ها از زندان قدرت و خشونت است»
جهان بدون قدرت،   
جهاني که در آن، انسان و جامعه ها به آزادی و رستگاری مطلق دست یافته اند. اگر جهان بدون قدرت وجود ندارد، فی الواقع جهان بدون ستم، جهان بدون تجاوز، جهان بدون سانسور و ابهام، جهان بدون جنگ و کشمکش و سرانجام جهان بدون تضاد وجود نخواهند داشت. اگر قدرت فرآورده تضادها و نابرابری هاست، و اگر بنای جهان بر حقیقت و وحدت رخدادهای حقیقی است، پس نابرابری ها و تضادها و در نتیجه قدرت، به موجب از خود بیگانگی انسان در زیست جهان خویش پدید آمده اند. اگر جهان بدون قدرت هر گز به واقعیت نخواهد نشست، حداقل می تواند به منزله الگوی سنجش آزادی و حق مداری در جهان واقعی قلمداد شود.
نسبت نويسنده وب با كمونيسم و ليبراليزم:
اگر كمونيست ها و ليبراليست ها به حكومت برسند، محتمل مي دانم كه با ليبراليست ها دوست و با كمونيسم دشمن خواهم بود.
و اگر كمونيست و ليبراليست ها تحت حكومت ديگران باشند، با كمونيست ها دوست و با ليبراليسم دشمن خواهم بود.
 مجموع پست ها: 2 | صفحه: 1 از 1
تضادها و تعارضات در نظام مديريت
در واقع مديريت تكنوكراتيك (فن سالار) محصول گسست ميان انديشه مدرن و مظاهر تمدني مدرنيسم است. اين مديريت تنها در دوران حاضر نيست كه گريبان نظام مديريت را تنگ كرده است. از همان آغاز كودتاي 1299 تا پيش از انقلاب، ماهيت مديريت و ماهيت تكنوكرات‌ها و بوركرات‌ها و تا كارگزاران سياسي و فرهنگي، در هاله فرهنگي تكنوكراسي ‌تعريف مي‌شوند. كودتاي رضا شاه دست آوردهاي مشروطيت را كه شامل بنيادهاي فكر آزادي بود، از ميان برد و جريان توسعه را در نيم تنه پايين جامعه شروع كرد2. به عبارتي، جامعه ايراني و به ويژه نظام مديريت در دو هاله متضاد به زيست در مناسبات زندگي و زيست در سازمان‌هاي كار ادامه دادند. از همين روست كه رفتارهايي چون قانون شكني، فرار از ماليات، حساب سازي يا مخدوش بودن دفاتر مالي،‌ ‌بي‌اعتنايي به مقررات راهنمايي و رانندگي، بازده نزولي بهره وري در سازمان‌هاي كار، كنترل و نظارت آمرانه، حضور گسترده نيروهاي پليس در محيط‌هاي اجتماعي، ‌‌بي‌اعتنايي نسبت به حقوق و آزادي‌هاي عمومي، فقدان مشاركت جمعي و فردگرايي ناهنجار و... به منزله بخشي از زندگي اجتماعي ايرانيان تلقي ‌مي‌شود.
تا آنجا كه به نظام مديريت مربوط ‌مي‌شود، ويژگي فكري و سلوك رفتاري مديران با ساختار سازماني و ملزومات سازمان‌هاي كار در تضاد كامل قرار دارند. به عبارتي، هيچ تناسبي ميان انديشه و ابزار كار وجود ندارد. اين واقعيت كه گفته ‌مي‌شود، انسان محصول كار و ابزار توليد است، حداقل در نظام مديريت چندان محل صدق پيدا ‌نمي‌كند. تأثيرگذاري كار و ابزار توليد تنها در حيطه محدودي از ارتباطات و روش اجرايي كردن كار تأثيرگذار بوده است. به عنوان مثال، گفته ‌مي‌شود مديراني كه در حيطه اجراي كار با موانعي چون سرمايه‌گذاري و جذب نيروهاي متخصص مواجه ‌مي‌شوند، در پاره‌اي جهات ديدگاه‌هاي خود را نسبت به ماهيت سرمايه و نيروي كار تغيير ‌مي‌دهند. ليكن بنا به تجربه‌، هيچ نوعي از ابزار توليد و هيچ نوعي از روابط كار، ويژگي‌هايي چون، محافظه كاري و ترس از تغيير، ارباب منشي و نگاه آمرانه و كنترلي، اشراف منشي و تجمل‌گرايي، اعتقاد به نابرابري و تبعيض‌آميز، پيوندهاي فاميلي، سنت گرايي و وابستگي به كانون‌هاي قدرت و قداست را در نظام مديريت از ميان ‌نبرده و نمي‌برد.
ادامه مطلب
دوشنبه 22 مهر 1387
 نظرات(2)
مديريت آريستوكراتيك
دومين ويژگي، وجه تسميه (اسم گذاري) در عناوین و القاب شخصیت‌ها و منزلت‌های فردی و اجتماعی است. آریستوکرات‌ها تمام شأن و اعتبار و اقتدار خود را از راه وجه تسمیه در عناوین و القاب بدست می‌آورند. در نظر آریستوکرات‌ها شأن و اعتبار هر فرد به عناوینی است که در هاله فرهنگی به او نسبت داده می‌شود. بدون سلسله عناوین و القابی که در پسوند و پیشوند اسامی شخصیت‌ها فهرست می‌شود، شأن و منزلت کافی به آنها داده نمی‌شود. به فهرست عناوین و القابی که شاهان و شاهزادگان و وابستگان به طبقه اشراف مانند واسال‌ها، نجیب‌زادگان و اقطاع‌داران و اقشاری از روحانیون وابسته به طبقه اشراف، که در وجه تسمیه شخصیت‌ها می‌ساختند، دقت کنید. به ویژه آنچه که در دوران سلطنت صفوی و سلسله حکومت قاجار وجود داشت و تا سلطنت پهلوی، اندازه شأن و منزلت و حتی قداست شخصیت‌ها، به عناوین و القابی وابسته بود که به آنها نسبت می‌دادند. در آئين آريستوكراسي، دین، آئین و شخصیت‌های مذهبی نیز در هاله فرهنگی آریستوکراتیک، در وجه تسمیه گذاری در عناوین و القاب، دارای وزن و قداست می‌شوند. ادامه مطلب
چهارشنبه 3 مهر 1387
 نظرات(0)
   اولین صفحه  صفحه قبل              صفحه بعد   آخرین صفحه   
Skip Navigation Links
پست الکترونیک:
bayaneazadi@ahmad
faal.com
- اسطوره های سیاسی
- سرگذشت سوبژه در نظریه های انسانشناختی
مباحثي پيرامون مناسبت هاي اجتماعي
--------------------
مباحثي در باره روشنفكري ديني
--------------------
مباحثي در باره فلسفه حقوق و سياست
--------------------
مجازات کردن سخت‌ترين کار ممکن است: مصاحبه با فوکو
--------------------
فلسفه و روان‌کاوي: آلن بديو
--------------------
مصاحبه با دیوید هاروی: سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان
--------------------
آیا شورش بی‌فایده است؟ میشل فوکو
--------------------
«در دفاع از انقلاب۵۷» امین بزرگیان
--------------------
«روحانیت اسلام و عصر جديد» امین بزرگیان
--------------------
چامسکی: دانشگاه بنگاهی تجاری شده است
--------------------
رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور
--------------------
ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد
--------------------
حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد
--------------------
مشاهده لیست کامل مقالات
تمامی حقوق و مطالب این وب سایت محفوظ است © 1387