«بيان آزادی، بیان آزاد شدن انسان و جامعه ها از زندان قدرت و خشونت است»
جهان بدون قدرت،   
جهاني که در آن، انسان و جامعه ها به آزادی و رستگاری مطلق دست یافته اند. اگر جهان بدون قدرت وجود ندارد، فی الواقع جهان بدون ستم، جهان بدون تجاوز، جهان بدون سانسور و ابهام، جهان بدون جنگ و کشمکش و سرانجام جهان بدون تضاد وجود نخواهند داشت. اگر قدرت فرآورده تضادها و نابرابری هاست، و اگر بنای جهان بر حقیقت و وحدت رخدادهای حقیقی است، پس نابرابری ها و تضادها و در نتیجه قدرت، به موجب از خود بیگانگی انسان در زیست جهان خویش پدید آمده اند. اگر جهان بدون قدرت هر گز به واقعیت نخواهد نشست، حداقل می تواند به منزله الگوی سنجش آزادی و حق مداری در جهان واقعی قلمداد شود.
نسبت نويسنده وب با كمونيسم و ليبراليزم:
اگر كمونيست ها و ليبراليست ها به حكومت برسند، محتمل مي دانم كه با ليبراليست ها دوست و با كمونيسم دشمن خواهم بود.
و اگر كمونيست و ليبراليست ها تحت حكومت ديگران باشند، با كمونيست ها دوست و با ليبراليسم دشمن خواهم بود.
تاریختعداد پست هالینک
فروردین 13961مشاهده پست ها
اسفند 13954مشاهده پست ها
آذر 13951مشاهده پست ها
آبان 13952مشاهده پست ها
تیر 13952مشاهده پست ها
اردیبهشت 13953مشاهده پست ها
دی 13941مشاهده پست ها
آذر 13942مشاهده پست ها
مهر 13941مشاهده پست ها
شهریور 13941مشاهده پست ها
مرداد 13943مشاهده پست ها
تیر 13941مشاهده پست ها
فروردین 13941مشاهده پست ها
اسفند 13931مشاهده پست ها
دی 13931مشاهده پست ها
آذر 13931مشاهده پست ها
آبان 13931مشاهده پست ها
مهر 13931مشاهده پست ها
شهریور 13931مشاهده پست ها
مرداد 13932مشاهده پست ها
تیر 13931مشاهده پست ها
خرداد 13932مشاهده پست ها
اردیبهشت 13931مشاهده پست ها
دی 13921مشاهده پست ها
شهریور 13923مشاهده پست ها
مرداد 13922مشاهده پست ها
اردیبهشت 13921مشاهده پست ها
فروردین 13922مشاهده پست ها
بهمن 13912مشاهده پست ها
دی 13912مشاهده پست ها
آبان 13912مشاهده پست ها
تیر 13911مشاهده پست ها
خرداد 13911مشاهده پست ها
اسفند 13901مشاهده پست ها
بهمن 13902مشاهده پست ها
دی 13902مشاهده پست ها
آذر 13902مشاهده پست ها
آبان 13902مشاهده پست ها
مرداد 13901مشاهده پست ها
تیر 13902مشاهده پست ها
اردیبهشت 13901مشاهده پست ها
فروردین 13902مشاهده پست ها
اسفند 13891مشاهده پست ها
بهمن 13892مشاهده پست ها
دی 13891مشاهده پست ها
آذر 13892مشاهده پست ها
مرداد 13891مشاهده پست ها
تیر 13892مشاهده پست ها
خرداد 13892مشاهده پست ها
فروردین 13892مشاهده پست ها
اسفند 13881مشاهده پست ها
بهمن 13882مشاهده پست ها
آذر 13882مشاهده پست ها
آبان 13881مشاهده پست ها
مهر 13881مشاهده پست ها
مرداد 13882مشاهده پست ها
خرداد 13881مشاهده پست ها
اردیبهشت 13882مشاهده پست ها
فروردین 13881مشاهده پست ها
اسفند 13875مشاهده پست ها
بهمن 13872مشاهده پست ها
دی 13871مشاهده پست ها
آذر 13871مشاهده پست ها
آبان 13871مشاهده پست ها
مهر 13872مشاهده پست ها
مرداد 13871مشاهده پست ها
تیر 13873مشاهده پست ها
خرداد 13871مشاهده پست ها
اردیبهشت 13872مشاهده پست ها
اسفند 13862مشاهده پست ها
دی 13863مشاهده پست ها
آذر 13863مشاهده پست ها
آبان 13863مشاهده پست ها
بهمن 13851مشاهده پست ها
دی 13852مشاهده پست ها
آذر 13853مشاهده پست ها
آبان 13851مشاهده پست ها
شهریور 13851مشاهده پست ها
مرداد 13851مشاهده پست ها
تیر 13852مشاهده پست ها
خرداد 13852مشاهده پست ها
اردیبهشت 13853مشاهده پست ها
بهمن 13841مشاهده پست ها
دی 13842مشاهده پست ها
آذر 13841مشاهده پست ها
آبان 13842مشاهده پست ها
شهریور 13842مشاهده پست ها
خرداد 13843مشاهده پست ها
اردیبهشت 13844مشاهده پست ها
فروردین 13841مشاهده پست ها
اسفند 13831مشاهده پست ها
بهمن 13833مشاهده پست ها
دی 13835مشاهده پست ها
آبان 13831مشاهده پست ها
مهر 13831مشاهده پست ها
شهریور 13833مشاهده پست ها
مرداد 13831مشاهده پست ها
تیر 13834مشاهده پست ها
خرداد 13831مشاهده پست ها
اردیبهشت 13831مشاهده پست ها
دی 13821مشاهده پست ها
خرداد 13813مشاهده پست ها
تیر 13802مشاهده پست ها
Skip Navigation Links
پست الکترونیک:
bayaneazadi@ahmad
faal.com
- اسطوره های سیاسی
- سرگذشت سوبژه در نظریه های انسانشناختی
مباحثي پيرامون مناسبت هاي اجتماعي
--------------------
مباحثي در باره روشنفكري ديني
--------------------
مباحثي در باره فلسفه حقوق و سياست
--------------------
مجازات کردن سخت‌ترين کار ممکن است: مصاحبه با فوکو
--------------------
فلسفه و روان‌کاوي: آلن بديو
--------------------
مصاحبه با دیوید هاروی: سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان
--------------------
آیا شورش بی‌فایده است؟ میشل فوکو
--------------------
«در دفاع از انقلاب۵۷» امین بزرگیان
--------------------
«روحانیت اسلام و عصر جديد» امین بزرگیان
--------------------
چامسکی: دانشگاه بنگاهی تجاری شده است
--------------------
رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور
--------------------
ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد
--------------------
حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد
--------------------
مشاهده لیست کامل مقالات
تمامی حقوق و مطالب این وب سایت محفوظ است © 1387